Du er her

                     

Vi har inngått et  spennende samarbeid med Skiforbundet hvor vårt felles ønske om å få flere ut i aktivitet står sentralt. Gjennom samarbeidet ønsker Skiforbundet og AssisterMeg å skape felles arenaer for mennesker med bistandsbehov inn i breddeidretten. Vi som samarbeidspartnere ønsker å dra nytte av hverandre, noe som vil føre til et enda bedre tilbud til de som ønsker å være fysisk aktive, uavhengig av bistandsbehov. Sentralt i samarbeidet vil bli å tilføre assistanse til enkeltindivider som mangler tilstrekkelig hjelp for å kunne gjennomføre aktiviteter, blant annet ved å aktivt søke ledsagere til idrettsutøverne.

Gjennom dette samarbeidet skal vi ikke bare synliggjøre og gjøre de ulike sporstsgrenene mer tilgjenglig for våre arbeidsledere og tjenestemottakere.
Vi sørger for at EL-innebandy lagene har trenere, slik at det kan opprettes flere lag gjennom hele landet. Slik er vi med på å skape muligheter for de som ønsker å delta men som ikke har tilbud