Du er her

Avlastning

Avlastning kan gis til personer eller pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Hensikten med avlastning er å gi omsorgsyteren mer overskudd og på denne måten legge til rette for å opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk, samt å hindre overbelastning av omsorgsyteren.