Du er her

Brukerstyrt personlig assistanse

Med AssisterMeg kan alle ha BPA (Brukerstyrt personlig assistanse). Vi kan ta deler av, eller hele, arbeidslederansvaret. I samarbeid med brukeren blir vi enige om hvem som har ansvar for vikar ved fravær, turnuslister, opplæring, oppfølging og mye mer.

Din BPA

Vår målsetning er at du skal få BPA slik du ønsker det. AssisterMeg kan fungere som rådgiver for deg som ønsker å administrere alle sider av ordningen selv. Vi kan også ta delvis eller fullt arbeidslederansvar dersom det er sider av ordningen du ikke ønsker å administrere. Som arbeidsgiver for assistentene har selvsagt AssisterMeg fullt ansvar for lønn, oppfølging ved sykdom eller graviditet, og for å sikre assistentenes arbeidsmiljø. Hos oss skal BPA være enkelt, og skreddersydd!

BPA for barn:

Også barn kan ha BPA. Det er da barnets foreldre/verge som bestemmer hvem som skal være arbeidsleder, og som regel er det også de som tar arbeidslederansvaret. Vi har lang erfaring med BPA og avlastningsordninger for barn, og vi jobber tett med arbeidsleder for å finne den optimale ordringen.

Hos oss får du:

  • Opplæring av deg som arbeidsleder, og opplæring/kursing av dine assistenter.
  • Hjelp til å søke om BPA.
  • Rekruttering av assistenter, eller bistand til dette.
  • Full kontroll over timebruk.
  • Nettbaserte verktøy til timelister og vaktplan.
  • Døgnbemannet vakttelefon.
  • Driftskonto til å dekke ekstra utgifter knyttet til BPA
  • Kontorer i de store byene. Kom innom for råd, veiledning eller bare en kopp kaffe!