Du er her

2017-03-02

Ny samarbeidspartner - Norges skiforbund

Første samarbeidspartner Skiforbundet inngår avtale med rettet mot funksjonshemmede på breddesiden.

AssisterMeg er Norges største private BPA leverandør, som gjennom ti år alltid har vært opptatt av å utgjøre en forskjell der det er vanskelig å få hjelp. I AssisterMeg er vi overbevist om at med rett hjelp og forutsetninger kan den enkelte oppnå mer. Det som en gang ble omtalt som umulig - vil vi gi en sjanse til. Vi vil assistere til å forandre, forbedre og skape veien til en aktiv hverdag sier Kjersti Koller, daglig leder og fortsetter;  "AssisterMeg tilbyr assistanse gjennom hele Norge, ut fra region kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi har også mindre kontorer i Lillestrøm, Haugesund, Lillehammer, Gran, Kvinesdal og Austevoll. Vi vil assistere deg til et liv med muligheter."

Gjennom samarbeidet ønsker AssisterMeg og Skiforbundet å skape felles arenaer for mennesker med bistandsbehov inn i idretten, der vi som samarbeidspartnere kan dra nytte av hverandre som igjen vil kunne bli et enda bedre tilbud til de som ønsker å være fysisk aktiv, uavhengig bistandsbehov.

Vi er nå i oppstarten av et meget spennende samarbeid, hvor vårt felles ønske om å få flere ut i aktivitet er sentralt. 
Både Skiforbundet og AssisterMeg har opplevd på nært hold at mennesker ønsker å komme i aktivitet, men mangler ressurser for å få dette til.

Sentralt i samarbeidet blir å tilføre assistanse til enkelt individer som mangler tilstrekkelig hjelp for å kunne gjennomføre aktiviteter.
Et eksempel her er at Skiforbundet kjenner til en utøver, der årsaken til manglende deltagelse i aktivitet noen ganger er grunnet manglende hjelp til å kunne delta. Her kan AssisterMeg bistå med assistanse, hvor assistenten kan få opplæring av Skiforbundet og derigjennom kan bidra så utøver kommer seg i aktivitet.

I samarbeidst første sesong er hovedfokus rettet mot mennesker med utviklingshemning og AssisterMeg har gått inn som sponsor opp mot gruppen med uttatte langrenn og alpintutøvere til Special Olympics Winter World Games. Dette bidrar til at vi får gjennomført så optimale forberedelser til lekene som mulig. 

Det ble gjennomført et lite "Kick Off"  for samarbeidet 12. januar i Skiforbundets lokaler på Ullevål hvor uttatte trenere og utøvere til Special Olympics World Games sammen med pårørende ble invitert. 
Det ble en hyggelig kveld hvor også utøvere og trenere fikk overrakt en gave fra AssisterMeg som en markering på samarbeidet. 

Skiforbundet er meget fornøyde med å få med AssisterMeg som samarbeidspartner og vi ser fram til samarbeidet og mulighetene for  prosjekter som kan bidra til at enda flere mennesker med funksjonsnedsettelser skal få gode aktivitetstilbud. 

Fler nyheter