Du er her

Om oss

AssisterMeg AS ble stiftet i 2006. Vi har spesialisert oss innen helsetjenester med personlig assistanse og tilbyr BPA, hjemmehjelp og andre helsetjenester med personlig assistent. I 2014 ble vi en del av konsernet Team Olivia. Konsernet eier en rekke bedrifter innen helse- og omsorgssektoren i Norge, Sverige og Danmark.

I dag har vi nær 220 kunder, og over 660 ansatte. Vi har fra starten av hatt et ønske og mål om å ha en flerkulturell stab, og har i dag ansatte fra 36 land. En av våre målsetninger er at vi skal kunne tilby brukeren en assistent som snakker hans eller hennes morsmål. Alle våre assistenter skal imidlertid ha gode nok norskkunnskaper til at kommunikasjon på norsk er uproblematisk.

Vi legger vekt på tillit og respekt for hele mennesket, og vi anerkjenner forskjeller som en ressurs. Vårt mål er at den enkelte ansatte skal fremtre som positiv, fleksibel, ærlig og pålitelig.
Vi legger til rette for at de ansattes kompetanse, initiativ og kreativitet skal forbedre våre arbeidsmetoder og gi våre brukere det best mulige tilbud. For å kvalitetssikre vår stab holder vi jevnlig kurs for alle våre ansatte. Her får de får opplæring i etikk, arbeidsmoral, sykdomslære, lover og forskrifter, førstehjelp, hygiene og psykiatri.

Kvalitetssikring
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og opprettholde kvaliteten i vårt arbeid. Dette gjelder både arbeidet vi utfører for våre brukere, og for våre ansatte. Alle våre ansatte og brukere kurses jevnlig i våre rutiner, arbeidsmetoder og gjeldende lovverk. De ansatte kurses også i førstehjelp, forflytningsteknikk og annet der oppdraget krever det.

  • AssisterMeg er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår miljøprofil.
  • AssisterMeg har bedriftshelsetjeneste i Stamina Helse, som er landsdekkende, og omfatter alle våre ansatte. Bedriftshelsetjenesten bistår i, og kvalitetskontrollerer, vårt HMS arbeid.
  • AssisterMeg er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Gjennom IA-avtalen arbeider vi for å forbygge sykefravær og ha tett oppfølging av sykemeldte.
  • AssisterMeg har en verneombudstjeneste. Det skal være et verneombud på hvert kontor av en viss størrelse, og et hovedverneombud.
  • AssisterMeg har et Arbeidsmiljøutvalg. (AMU) Utvalget, sammen med verneombudstjenesten, påser at bedriften følger Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynets retningslinjer. Utvalget består av følgende representanter: Fra ledelsen: Cathrine Seim, Vebjørn Svendsen og Signe Lundeberg. Fra arbeidstakere: Siri Horpestad Stokka. Verneombud: Beate Gamborg Mehren-Melsom og Fredrick Haaland. Bedriftshelsetjenesten stiller også med representant.