Du er her

Samarbeidspartnere


Vi er nå i oppstarten av et meget spennende samarbeid med Skiforbundet hvor vårt felles ønske om å få flere ut i aktivitet står sentralt. Både Skiforbundet og AssisterMeg har opplevd på nært hold at mennesker ønsker å komme i aktivitet, men mangler ressurser for å få dette til. Gjennom samarbeidet ønsker Skiforbundet og AssisterMeg å skape felles arenaer for mennesker med bistandsbehov inn i breddeidretten. Vi som samarbeidspartnere ønsker å dra nytte av hverandre, noe som vil føre til et enda bedre tilbud til de som ønsker å være fysisk aktive, uavhengig av bistandsbehov. Sentralt i samarbeidet vil bli å tilføre assistanse til enkeltindivider som mangler tilstrekkelig hjelp for å kunne gjennomføre aktiviteter. AssisterMeg og Røde Kors besøksvenn har inngått et samarbeid i Oslo. Vi ønsker at våre brukere skal kunne bli eller få besøksvenn. De som ønsker å bli besøksvenn vil få kursing av Røde Kors, og AssisterMeg sponser utgiftene til assistent. Det er også mulig å få besøk selv gjennom ordningen.