Virksomhetsområder

Brukerstyrt Personlig Assistanse

BPA innebærer at du som kunde får dine egne håndplukkede personlige assistenter som bistår deg i hverdagen.  I samarbeid med kundene skreddersyr vi din BPA løsning.

Avlastning

Avlastning kan gis til personer eller pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Hensikten med avlastning er å gi omsorgsyteren større frihet, og på denne måten legge til rette for å opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk og hindre overbelastning for omsorgsyteren.

Støttekontakt

For personer og familier som trenger hjelp til sosialt samvær og ulike aktiviteter. Vi hjelper til med å gjøre brukeren trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, og omgås andre mennesker i større grad.

AssisterMeg AS

AssisterMeg er Norges største private BPA leverandør, som gjennom ti år alltid har vært opptatt av å utgjøre en forskjell der det er vanskelig å få hjelp. I AssisterMeg er vi overbevist om at med rett hjelp og forutsetninger kan den enkelte oppnå mer. Det som en gang ble omtalt som umulig - vil vi gi en sjanse til.

Les mer om AssisterMeg her

Nyheter

AssisterMeg AS - Ny sammarbeidspartner

AssisterMeg - Første samarbeidspartner Skiforbundet inngår avtale med rettet mot funksjonshemmede på breddesiden.

Gjennom samarbeidet ønsker AssisterMeg og Skiforbundet å skape felles arenaer for mennesker med bistandsbehov inn i idretten, der vi som samarbeidspartnere kan dra nytte av hverandre som igjen vil kunne bli et enda bedre tilbud til de som ønsker å være fysisk aktiv, uavhengig bistandsbehov.
 

AssisterMeg og Røde Kors Oslo besøksvenn har inngått et samarbeid

Ønsker du å bli besøksvenn? Trenger du å få besøk av en besøksvenn? Ta kontakt.